Udlejningsbiler / Lejebetingelser for udlejningsbiler

Lejebetingelser for udlejningsbiler

Bilen må IKKE benyttes:

- til kørsel i andre lande end Danmark
- til person- eller godstransport mod betaling
- til at slæbe eller trække andet køretøj eller påhængsvogn/trailer.
- til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
- til kørsel uden for fast vej eller plads, herunder grus- og markveje.
- til hunde eller andre husdyr. Lejer efterfaktureres for en evt. ekstra rengøring
- af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
- der må ikke ryges i bilen.
- Tagbagagebærer må ikke monteres
 

Forhold som Lejer hæfter for:

- Alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings, færdsels-, eller andre lovovertrædelser, som pålægges bilen, inden for kontraktens løbetid, medmindre disse udelukkende skyldes Din AutoReparatør A/S egne forhold.

- Din AutoReparatør A/S’ udgifter til reparation af skader på køretøjet samt evt. følgeskader opstået ved grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af Lejer, herunder fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselssignaler af bilens systemer m.m. Afleveres køretøjet i beskidt eller snavset tilstand, kan Din AutoReparatør A/S opkræve Lejeren et gebyr for rengøring.
 
- Erstatning for bortkomne originalnøgler. Nøgler skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Lejer skal straks informere Din AutoReparatør A/S, når Lejer er blevet opmærksom på, at nøglen er bortkommet.
 
Din AutoReparatør A/S | CVR: 33646178 | Ørnevej 20, 4600 Køge  | Tlf.: 5657 4567 | info@dinauto.dk